• Kontakt

Tel: +48 512 852 650
E-mail: sklep@sortshop.pl

Adres do korespondecnji:
Grzegorz Soćko SORT
ul. Którka 2
08-117 Wodynie


Dane firmy:

Grzegorz Soćko ,,SORT", wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów,
nr NIP 8212449111 , nr REGON 142091610,
ul. Krótka 2, 08-117 Wodynie.