• Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności Sklepu SORTshop.pl
https://www.sortshop.pl/
("Sklep")

 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

SORT Group Sp. z o.o., ul. Krótka 2, 08-117 Wodynie, NIP: 8212685389, REGON: 525646827, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001043417. Kapitał zakładowy spółki: 5 000 zł.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

  - Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

  - Realizacja Twoich zamówień

  - Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

  - Przesyłanie newslettera - na podstawei Twoje zgody, która może być w każdej chwili cofnięta („wymówienie”), poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: sklep@sortshop.pl

Podstawa przetwarzania:

  - Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  - Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  - Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  - Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  - Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  - Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

     -- profilowaniu w celach marketingowych
     -- przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
     -- badaniu satysfakcji klientów - na podstawei Twoje zgody, która może być w każdej chwili cofnięta, poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: sklep@sortshop.pl

 

Podanie danych:

  - Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

  - brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

  - brak możliwości korzystania z usług Sklepu

  - brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

  - brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie


Możliwość cofnięcia zgody:

  - w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SKLEPIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Sklepie - jego treść może zostać opublikowana w Sklepie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w Sklepie.

Część Twoich danych, takich jak:

  - nick
  - imię
  - nazwisko

będzie widoczna dla innych użytkowników Sklepu.


PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

  - wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,

  - wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  - przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

  - ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony

  - cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

  - zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

      -- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

  - dostępu do Twoich danych osobowych

  - ich sprostowania
  - usunięcia
  - ograniczenia przetwarzania
  - przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,

  - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  - są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

  - umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

  - nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  - usunąć pliki cookies

  - blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

  - zapamiętywania informacji o Twojej sesji
  - statystycznym
  - marketingowym
  - udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

  - Firefox
  - Chrome
  - Safari
  - Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

  - podmiot realizujący dostawę towarów

  - dostawca płatności: PayPal, Przelewy24, Autopay

  - osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

  - hurtownie

  - dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

  - hostingodawca

  - dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

  - podmiot zapewniający system mailingowy

  - biuro księgowe

  - podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu

  - podmiot zapewniający usługi marketingowe

  - portale społeczniościowe

  - podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia

  - uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

sklep@sortshop.pl