• Zwrot

4f(1).png
Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 30 dni od momentu otrzymania paczki.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z podanych danych: adres pocztowy ul. Krótka 2, 08-117 Wodynie; adres e-mail sklep@sortshop.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Prośba o zwracanie towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

- Nie trzeba podawać powodu zwrotu.

- Zwracany jest koszt produktu oraz obu przesyłek, pierwszej (jeżeli nie była darmowa) i zwrotnej od klienta. Klient odsyła na swój koszt, który później wraz z kosztem produktu oraz pierwszej przesyłki (jeżeli nie była darmowa) jest zwracany formą, jaką klient wybrał podczas zakupu lub na podane konto bankowe przez klienta. Zwrot gotówki następuje do 14 dni.


- Adres do zwrotu:

Grzegorz Soćko
ul. Krótka 2
08-117 Wodynie
tel. 512-852-650

- dołączenie formularza nie jest obowiązkowe, ale przyspieszy procedurę odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Zamówienie nr:

Dane klienta:

Adres:

Data zawarcia umowy:

Rodzaj dostawy:

Metoda płatności:

Dane sklepu:
Sort Grzegorz Soćko
Polska ul. Krótka 2 08-117 Wodynie
NIP: 821-244-91-11

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Produkt:

Cena:

Ilość:

Cena przesyłki: .........................................................


Zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy - opcjonalnie. Jeżeli pole zostanie puste,
to zwrot zostanie dokonany formą płatności wybraną prze klienta podczas zakupu.


.............................................................................................................

 


Podpis: