• Wymiana i zwrot

Wymiana.

- Darmowej Wymiany na inny produkt z aktualnej oferty sklepu sortshop.pl można dokonać w ciągu 30 dni od otrzymania paczki.

- Nie trzeba podawać powodu wymiany.

- Wymieniany produkt nie może być używany, pomijając przymierzenie produktów, które tego wymagają do podjęcia decyzji. Posiadać metki.

- Koszt przesyłki w obie strony jest pokrywany przez sklep sortshop.pl. Kupujący odsyła na swój koszt, a ten koszt przy wymianie produktu jest zwracany przelewem bądź w paczce zwrotnej. Zwrot obejmuje koszt paczki pocztowej priorytetowej nieubezpieczonej, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej na dzień odsyłania paczki. Nowy produkt jest wysyłany do klienta na koszt sklepu sortshop.pl

- Kolejne wymiany są na koszt klienta.

- Do wymienianego produktu proszę dołączyć podpisany formularz wymiany. KLIKNIJ, by pobrać formularz.

 

Zwrot.

- Zwrotu Za 0 zł można dokonać w ciągu 30 dni od daty otrzymania paczki.

- Nie trzeba podawać powodu zwrotu.

- Zwrot Za 0 zł obejmuje koszt produktu oraz obu przesyłek, pierwszej i zwrotnej od klienta. Klient odsyła na swój koszt, który później wraz z kosztem produktu oraz pierwszej przesyłki jest zwracany na konto bankowe podane przez klienta. Zwrot za przesyłkę od klienta obejmuje koszt paczki pocztowej priorytetowej nieubezpieczonej zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej na dzień odsyłania paczki. Zwrot pieniędzy następuje od 5 do 14 dni od momentu otrzymania paczki.

- Zwracany produkt nie może być używany, pomijając przymierzenie produktów, które tego wymagają do podjęcia decyzji. Posiadać metki.

- Paczki za pobraniem nie są odbierane.

- Do zwracanego produktu proszę dołączyć podpisany formularz zwrotu, który jest przesyłany w mailu potwierdzajacym zakup. Ewentualnie można skorzystać z poniższego formularza.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Grzegorz Soćko ,,SORT"
ul. Krótka 2, 08-117 Wodynie
adres e-mail: sklep@sortshop.pl
- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..........................................................................................................................

– Imię i nazwisko Konsumenta

..................................................................................................................................


- Adres Konsumenta

.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................

Nr. Konta bankowego do zwrotu:


Podpis Konsumenta(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.